Vi var med och bidrog till prisbordet för Sjuhäradsgolfen 2019.